Bambus a EKOLOGIE

Ekologické důvody pro použití bambusu jako suroviny pro textilie a oděvy

1. Růst

Bambus má mnoho výhod oproti bavlně jako surovina pro textilie. Dosažení až 35m výšky a rychlý růst až 1m za den z něj dělá unikátní zdroj pro široké využití. Díky vysokému tempu růstu bambusu a skutečnosti, že bambus může růst v různorodých klimatických podmínkách, je bambus udržitelný a univerzální zdroj.

2. Skleníkové plyny a globální oteplování

Lidská činnost nejen produkuje více oxidu uhličitého, ale také vážně poškozuje schopnost naší planety absorbovat uhlík prostřednictvím svých propadů uhlíku – lesů. Rostoucí les pohlcuje CO2, ale odlesňování má následek zvyšování hladiny CO2. Bamboo minimalizuje CO2 a vytváří až o 35% více kyslíku než obdobné porosty. Jeden hektar bambusu izoluje 62 tun oxidu uhličitého za rok, zatímco jeden hektar mladých lesních porostů pouze izoluje 15 tun.

3. Spotřeba vody

Účinnost využití vody bambusem je dvakrát větší než ostatní stromy. V porovnání bambusu s bavlnou, která je žíznivou plodinou, to představuje až 20.000 litrů vody na výrobu 1 kg bavlny. Některé odhady naznačují, že bavlna je největším uživatelem vody u všech zemědělských komodit.

4. Půdní eroze

Roční opětovná výsadba plodin, jakou je bavlna vede k erozi půdy. Rozsáhlý kořenový systém z bambusu a skutečnost, že není vykořeněn při sklizni znamená, že bambus skutečně pomáhá chránit půdu a zabraňuje erozi půdy. Kořenový systém vytváří účinnou předěl podél břehů řeky a v místech náchylných k sesuvům půdy. To výrazně snižuje únik děšťové vody. Konvenční pěstování bavlny také způsobuje značné snížení kvality půdy prostřednictvím dopadu neustálého používání pesticidů na půdní organismy.

5. Biodegradace

Jako přírodní produkt získaný výhradně z celulózy je bambusové vlákno biologicky odbouratelný půdními mikroorganismy a slunečním světlem. Poté, co oděv vyrobený z bambusových vláken dosáhne své životnosti, lze jej kompostovat a likvidovat organickým a k životnímu prostředí šetrným způsobem. Syntetická vlákna, jako je nylon a polyester, nejsou biologicky rozložitelné a zůstávají na skládkách po delší dobu.

6. Pesticidy a umělá hnojiva

Obrovská výhoda použití bambusu jako organické báze pro textilní vlákna je fakt, že není potřeba pesticidů nebo hnojiv při pěstování bambusu. Bambus obsahuje také antibakteriální látku zvanou bamboo-kun, který dává rostlině přirozenou odolnost vůči škůdcům a plísním napadení. Naproti tomu pouze 2,4% světové orné půdy osázené bavlnou, představuje 11% prodeje světových pesticidů. Mnoho z těchto pesticidů jsou nebezpečné a toxické.

Odhadem dochází až k 5 milionům případů otravy pesticidy každý rok a z toho je 20.000 hlášených úmrtí u pracovníků v zemědělství a nejméně 1 milion vyžaduje hospitalizaci. Dokonce i pěstování organické bavlny využívá pesticidů (měď a sůl). Také hnojiva jsou hojně užívaná na bavlníkových plantážích pro zvýšení růstu a výnosů plodin.

Bambusové ponožky a funkční bambusová trika nebo boxerky z bambusu můžete koupit na Lichozrout.cz